Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček

1x
Reklama skončí za s

Profil

0.00km
od startu
5.67km
do cíle
m
nadmořská výška
0m
nastoupáno
0m
sestoupáno

Zajímavá místa okolo trasy (POI)

Zámek mapa video
Náměstí v Mikulově mapa video
Dietrichsteinská hrobka mapa video
Svatý kopeček mapa video
Křížová cesta mapa video
Kaple svatého Šebestiána mapa video
Zvonice kampanila mapa video
Kaple Božího hrobu mapa video
Vyhlídka mapa video
Naučná stezka Po stopách novokřtěnců mapa video
Židovský hřbitov a obřadní síň mapa video
Horní synagoga mapa video
Mikve mapa video
Kozí hrádek mapa video
líbí se mi:
Typ:
Pěší trasa
Náročnost:
Střední
Délka:
5.67km
Celkové stoupání:
246.70m
Celkové klesání:
251.20m
Trasa byla natočena kamerou Garmin Virb Elite

Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček

Svatý kopeček v Mikulově je jednou z nepřehlédnutelných dominant města. Je nejen přírodní rezervací, kde můžete najít mimo jiné i některé ohrožené druhy rostlin a živočichů, ale svou křížovou cestou je také významným poutním místem. Naučná stezka Svatý kopeček je tvořena 11 zastaveními s informačními panely (z toho 4 zastavení jsou zároveň nástupními místy), které vás seznámí s jedinečnou flórou a faunou této přírodní rezervace a také s historií křížové cesty na Svatém kopečku. Na celé trase naučné stezky je celkem 20 odpočinkových míst. Část trasy vás na vrchol Svatého kopečku povede křížová cesta, která je jednou z nejstarších křížových cest v českých zemích. Je tvořena 14 kapličkami (zastaveními) a dále kaplí svatého Šebestiána, zvonicí a kaplí Božího hrobu, které jsou na vrcholu Svatého kopečku. Naučná stezka pak dále pokračuje k vyhlídce nad vytěženým vápencovým lomem. Naskytne se vám také výhled na nedalekou zříceninu hradu Děvičky, či Stolovou horu na Pálavě.

Celá naučná stezka navazuje na další z mikulovských naučných stezek – Po stopách novokřtěnců.

Popis trasy:
Mikulov – náměstí (tip: zámek, Dietrichsteinská hrobka) → ul. Svobody → ul. Novokopečná – nástupní místo naučné stezky (NS) a křížové cesty (informační panel) → 1. zastavení NS (panel Křížová cesta na Svatý kopeček v Mikulově s informacemi o jednotlivých kapličkách křížové cesty) → 2. zastavení NS (panel Rostlinstvo a výhled na Mikulov) → 3. zastavení NS (kaple sv. Šebestiána – dozvíte se o historii poutního místa, o vzniku a historii kaple a zvonice) → 4. zastavení NS (Boží hrob a péče o přírodní rezervaci – informace o vzniku a historii Božího hrobu a také se dozvíte o způsobech lesního hospodaření v přírodní rezervaci Svatý kopeček) → 5. zastavení NS (Živočichové a hospodaření v lese) → 6. zastavení NS (Těžba vápence a život v opuštěném lomu – historie lomu, vyhlídka do okolní krajiny) → vrátit se zpět k panelu č. 5 → 7. zastavení NS (Broukoviště a obyvatelé mrtvého dřeva – kromě panelu zde naleznete také stanoviště pro hmyz, nebo-li „skládku dřeva“) → ul. Bezručova (nástupní místo NS Svatý kopeček, navazující NS Po stopách Novokřtěnců)→ ul. 1. května → Wolkerova → Pavlovská → Brněnská → Lormovo náměstí (tip: Kozí hrádek, židovské památky)

Video trasy Česká republika

Fotografie z trasy

Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
0.00km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
0.21km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
0.40km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
0.57km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
0.95km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
1.22km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
1.38km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
1.50km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
1.62km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
1.73km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
1.83km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
1.94km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
2.11km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
2.29km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
2.47km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
2.63km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
2.84km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
2.99km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
3.20km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
3.42km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
3.74km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
3.99km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
4.23km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
4.51km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
4.79km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
5.05km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
5.34km • mapa • video
Obrázek z trasy Mikulov – procházka z historického náměstí přes Svatý kopeček
5.66km • mapa • video

back zpět na výpis video tras

back zpět na výpis video tras