Trenčianský hrad

Trenčiansky hrad vznikol na mieste staršieho osídlenia. Zo staršieho veľkomoravského hradiska sa v dobe vzniku uhorského štátu stal komitátny kráľovský hrad.

trasy:

www: trencin.sk

back späť na výpis POI